Månedens kulturminne

Om kunstverket

Artikkelsamling

Fra juni 2010 til desember 2012 skrev Sølvi Haraldstad Christensen i kommunens kulturnettverk flere artikler om kulturminner i Arendal og omegn som ble publisert i Agderposten. Artiklene gjengis her, men noen av dem er litt forkortet av tekniske årsaker.