Portrettsamlingen i Arendal gamle rådhus

Om kunstverket

Arendal gamle rådhus huser en omfattende portrettsamling som ble påbegynt i 1889. I dag er samlingen en av landets største i sitt slag med rundt 130 verk. I tillegg til portretter av kongelige, offentlige embetsmenn og stortingsrepresentanter, finnes portretter av borgere av byen som på en eller annen måte har gjort seg fortjent til sine medborgeres takknemlighet. Her finner vi bl.a. legatstiftere, ordfører og andre kommunale tillitsmenn.

En del av bildene er samtidige portretter malt av datidens anerkjente kunstnere. Andre er rekonstruert i nyere tid etter eksisterende bildemateriale, delvis av lokale kunstnere. Noen portretter har ukjent kunstner.