Jubileumsløypa

Om kunstverket

I 1563 omtales Arendal som et ladested, dvs. en lasteplass. Det var en god havn som lå nær skipsleia, men likevel skjermet fra havet. Skogene og vannveiene gjorde trelast til en viktig handelsvare som la grunnlaget for en stadig større sjøfarts- og handelsvirksomhet. Jernmalm fra Arendalsfeltet var av høy kvalitet og ettertraktet. Gruvene ved Arendal forsynte norske jernverk med rundt 2/3 av all jernmalm. Antall innbyggere vokste, «De syv holmer og skjær» ble bebygd, og i 1723 fikk Arendal kjøpstadsrettigheter og bystatus.

I selve bykjernen var det begrenset med god byggegrunn, og mange etablerte seg også utenfor bykjernen. Det vokste fram en nesten sammenhengende bebyggelse langs sjøen fra Krøgenes i øst til Vrengen i vest og nesten all transport foregikk lenge sjøveien. Etter den tid har bykjernen vokst, kanaler er fylt igjen og flere kommuner er slått sammen til det vi i dag kjenner som Arendal kommune.

Jubileumsløypa tar deg med til noen av de stedene som har en historie å fortelle fra disse 300 årene, både i bykjernen og i resten av kommunen. Den starter med uthavna Merdø og slutter med jubileumsfrimerket fra 2023 og hopper frem og tilbake i geografien. Den er ikke ment som en løypa å gå fra start til slutt, men vi håper likevel du får glede av å følge den.