Fred. Terkelsens Arendal

Om kunstverket

Arendal på 1920- og 1930-tallet malt av Fred. Terkelsen.

Christian Fredrik Terkelsen ble født i Arendal i 1887. Selv brukte han bare navnet Fred. Terkelsen. Han vokste opp på Øvre Tyholmen i en barneflokk på elleve. Da fire av dem døde av sykdom på under en uke, var det en katastrofe som tynget familien så lenge de levde.

Fred. Terkelsen utdannet seg til malermester. Han la imidlertid raskt håndverket på hyllen, og reiste til København. Der gikk han på tegne- og malerskole i to år, før han startet på Kunstakademiet i Oslo (1913-1916). Terkelsen tilhørte det femte kullet studenter ved akademiet. Han deltok flere ganger på Høstutstillingen, deriblant med «Sjømand» i 1918. Samme år ble han tilnærmet døv som følge av spanskesyken. Tilværelsen ble utfordrende etter det. Han giftet seg aldri, men bodde sammen med den to år eldre søsteren Gunløv resten av livet.

Terkelsen er kjent for sine mange skildringer av Arendals arkitektur og byens pittoreske kanaler. Maleriene hans utdyper og gir innsikt i Arendals historie, dens byggeskikker og maritime identitet. Byens arkitektur, og ikke minst torvets yrende handel og folkeliv, opptok Terkelsen som konsentrerte seg om en inngående gjengivelse av det stedspesifikke. Kunsten hans er preget av en streben etter å skildre Arendals særegne atmosfære. Dette preger malerier fylt med pasjon for arkitekturens detaljrikdom, broene, gasslyktene og kanalene.

Terkelsen levde i en tid med lange perioder preget av økonomiske kriser, befolkningsnedgang og arbeidsløshet. Likevel finnes ikke sosialpolitiske skildringer av fattigdom eller nød i arbeidene hans. Folkelivet er skildret med det for øyet å gjenskape Arendals maleriske utseende. Hans maleriske språk preges av en stemningsfull naturalisme. Terkelsen var spesielt aktiv fra rundt 1920 til slutten av 1930- årene. Han hadde mange utstillinger og solgte godt, men måtte holde et høyt produksjonsnivå for å tjene nok. Det førte til bildene kunne variere i kvalitet. Han la mest sjel i de bildene som ble bestilt, og de var det mange av. Folk ønsket malerier av boligene sine. Han malte også motiver som var populære og lett omsettelige, som Trefoldighetskirken og kanalene. Fred. Terkelsen døde i 1946.

Stedsangivelsen av maleriene viser til stedet bildet er malt, og ikke hvor bildet befinner seg. De fleste er i privat eie.

Tekst/kilder: Tone Lyngstad Nyaas, kunsthistoriker og tidligere leder for Bomuldsfabriken Kunsthall

                     «Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk « av Kristin Bae Mysen, 2023