Tassen

Av Nic Schiøll (1954)

Om kunstverket

Den lille prydskulpturen kom til Arendal første gang høsten 1954. Da var den del av en stor gartnerutstilling. På den tid fantes det knapt noen utsmykning i bybildet, men året etter ble det bestemt at Arendal skulle bli Tassens nye hjemsted. Etter det har den vært plassert på flere steder, men har stått i Pollen siden 1996. Her står den sammen med "Liten pike med fugl". Billedhugger Nic Schiøll er kjent nettopp for sin evne til å skildre barn.

I sin tid ble skulpturen bekostet av Thor Thommesens legat til Arendal Bys Forskjønnelse.

Kilde: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Nic Schiøll

Les mer...

Relaterte artikler