Liten pike med fugl

Av Arne Durban (1961)

Om kunstverket

Skulpturen "Liten pike med fugl" har stått flere steder, men den fikk sin nåværende plassering i Pollen i 1996. Da ble den og "Tassen" (laget av Nic Schiøll) plassert sammen i et lite steinbed. I Arendal blir denne barneskulpturen ofte omtalt som "Lene" eller "Lene med fuglen". Denne typen små skulpturer kalles gjerne intimskulpturer fordi de inviterer til et nært forhold til publikum og forbipasserende, og ofte ser man barn som leker med disse to skulpturene.

I sin tid var det Thor Thommesens Legat for Arendal Bys Forskjønnelse som bekostet denne skulpturen.

Kilde: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Arne Durban

Les mer...

Relaterte artikler