Kraft

Av Nils Aas (1996)

Om kunstverket

I forbindelse med at Arendal Fossekompani markerte sitt 100-årsjubileum i 1996 fikk Nils Aas et oppdrag om å lage en monumental skulptur med temaet kraft. For å visualisere begrepet "kraft" brukte kunstneren et modernistisk formspråk og "tegnet" en dynamisk linje opp fra gatenivå. Linjen gjør en horisontal loop før den fortsetter sin ferd oppover. Dynamikken forsterkes ytterligere ved at hele skulpturen lener seg litt skrått til siden. Materialet er blankt stål og leder tankene hen på industri og datidens moderne teknologi.

Tidligere sto skulpturen "Havfrue på søyle" på den plassen "Kraft" nå står. Den står nå ytterst på Langbrygga.

Kilde: Anne Marie Falck, Skulptur i Arendal, 2004

Nils Aas

Les mer...

Relaterte artikler