Sam Eyde

Av Arne Durban (1966)

Om kunstverket

Gründer og industribygger

Sam Eyde vokste opp på Malmbrygga i Arendal, og skulle få en svært sentral rolle i norsk industriutbygging basert på elektrisk vannkraft.

Eyde utdannet seg til ingeniør i Tyskland, og i 1898 etablerte han eget ingeniørkontor i Kristiania. Eyde så muligheter for god fortjeneste i fossekraften, og sammen med svenske interesser kjøpte han Vammafossen og Rjukanfossen. Eyde møtte professor Kristian Birkeland og sammen utviklet de en metode for produksjon av kunstgjødsel. Eyde så potensialet i dette, og i 1904 stiftet han og de svenske gründerne selskapet Elektrokemisk.

Også franske interesser investerte i kunstgjødselprosjektet, og Norsk Hydro ble etablert i 1905 med Eyde som generaldirektør. I 1906 koblet tysk kapital seg på prosjektet, Det ble dannet to selskaper for å bygge ut fossekraften på Rjukan, med Eyde som formann for ledelsen. Han hadde imidlertid liten sans for byråkrati, administrasjon, nitidig regnskap og diplomatiet som krevdes i det internasjonale samarbeidet, og i 1910 gikk han ut av ledelsen av Rjukan-selskapene.

I 1911 ble Rjukan-utbyggingen derimot lagt under Hydro hvor Eyde fortsatt var sjef, men det ble andre som ledet arbeidet. Sammen med norsk og fransk kapital opprettet nå den driftige Eyde et industristed på Staksnes nord for Arendal hvor det var det gode havneforhold og mulig å hente elektrisk kraft fra Arendalsvassdraget. Her kom aluminiumverket Nitriden og silisiumkarbidverket Arendal Smelteverk.

Snart skulle Eydes rolle i selskapene han etablerte ebbe ut. Han gikk av som leder både for Elektrokemisk og Hydro i løpet av 1. verdenskrig. Han kjøpte Semb herregård i Vestfold for å drive industrielt jordbruk, og entret den politiske arenaen som leder for Industrikomitéen. I 1919 ble han Høyres representant på Stortinget fra Vestfold og norsk minister i Warszawa. Etter den såkalte nikkelsaken, måtte han forlate ministerposten i 1923. Sam Eyde døde i Åsgårdstrand i 1940.

Skulpturen av Sam Eyde er i dobbel naturlig størrelse. Den ble avduket av kong Olav V den 29. oktober 1966. Da var det 100 år siden Eyde ble født. Den sto opprinnelig foran daværende Moland rådhus, men da Moland ble en del av Arendal kommune i 1992 ble den flyttet og avduket på sitt nåværende sted 12. juli 2002. Heller ikke denne datoen var tilfeldig valgt. Det var nemlig 12. juli i 1913 at Eydehavn ble oppkalt etter Sam Eyde. Tidligere het området Staksnes og Nes.

Kilder: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Norsk biografisk leksikon

Arne Durban

Les mer...

Relaterte artikler