Marine

Av Arne Vinje Gunnerud (1983)

Om kunstverket

Skulpturen ble bestilt skipsforsikringsselskapet Gard da deres nye bygg i Varmekrogen sto ferdig i 1983. Kunstneren har her laget en dekorativ parafrase over sjøen. I en abstrahert og forenklet form kjenner vi igjen roret, seilet og kjølen. Disse tre elementene er de viktigste styringsredskapene for å holde riktig kurs. Kilde: Anne Marie Falck, Skulptur i Arendal, 2004

Relaterte artikler