Minnestøtte over O.B. Sørensen og frue

Av Marit Wiklund (1978)

Om kunstverket

Ole Bertinius Sørensen seilte ut som førstereisgutt bare 12 år gammel med faren som skipsfører. "4 år gammel ble han selv skipper og tre år senere kjøpte han sin første skute. Etter nye fem år etablerte han eget rederi på Bratteklev på vestre del av Tromøya. Etter hvert fulgte skipsbyggeri, dampsag og høvleri. Sørensen gav midler til både bro- og veibygging på Tromøya. I 1884 bekostet ekteparet Sørensen byggingen av Færvik kirke og kirkegård. Formålet var å dekke kirkebehov for befolkningen på vestre del av Tromøya. Arendalskrakket i 1886 varslet tøffe tider, men Sørensens rederi kom seg på fote igjen. Bratteklev skipsverft er i dag et maritimt museum. Minnestøtten er plassert utenfor inngangen til kirken. Den ble reist av parets datter Anna Krøger Larsen den 28. mai 1978.

Kilde: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Skipsverftet Bratteklev https://www.bratteklevskipsverft.no/

Marit Wiklund

Les mer...

Relaterte artikler