Amtmann Harboe

Av P.N. Arbo

Om kunstverket

Henrik Harboe ble født i København i 1785. Han var bare 18 år gammel da han i 1803 tok sin juridiske eksamen. Allerede samme år ble han auditør i Den Norske Artilleribrigade. En auditør var en juridisk utdannet militær embetsmann som bl.a. ledet krigsforhør og forberedte saker for krigsretten. Harboe ble gift med den danskfødte Julie Gertrude Mourier i 1810 og de fikk syv barn sammen. I 1814 ble Harboe fogd i Buskerud, og i 1837 ble han utnevnt til amtmann i Nedenes og Raabyggelaget amt. Han ble den første amtmannen som bosatte seg i Arendal og også den som i 1838 ledet det første amtformannskapsmøtet da det lokale kommunale selvstyret ble innført. Henrik Harboe døde i 1848. Bildet viser Harboe i overauditøruniform. Det er malt etter en miniatyr fra 1810.

Relaterte artikler