Amtmann Schouboe

Av Carl Sundt-Hansen (1892)

Om kunstverket

I 1782 ble Ulrich Frederik Anton de Schouboe født i Bergen der faren var stiftsamtmann. Han valgte en juridisk løpebane og var ferdig utdannet i 1807. Fem år senere ble han amtmann (en tittel som kan sammenlignes med dagens statsforvalter) i Stavanger, i 1814 fikk han samme stilling i Lister og Mandal før han i 1815 ble den første selvstendige amtmannen i Nedenes. Schouboe satt i denne stillingen i hele 22 år før han i 1837 ble utnevnt til statssekretær. Han døde i 1863. Bildet er malt i 1892 av Carl Sundt-Hansen etter et portrett malt av J. Gørbitz i 1845.

Relaterte artikler