Amtmann Rogstad

Av P.N. Arbo

Om kunstverket

Niels Wisløff Rogstad ble født i Kristiansand i 1814. I 1837 var han ferdig utdannet jurist og var ansatt i ulike juridiske stillinger før han i 1842 ble overrettsprokurator (sakfører). Han fortsatt å stige i gradene inntil han i 1863 ble utnevnt til amtmann (fylkesmann) i Nedenes. Etter fem år i denne stillingen ble han utnevnt til fogd i Hedmark. Rogstad var stortingsrepresentant for Kristiansand i 1848 og 1857 og var også ordfører i byen i en årrekke. Rogstad døde i 1880. Portrettet er malt i 1892 etter et fotografi.

Relaterte artikler