Arnt J. Mørland

Av Tore Juell

Om kunstverket

Arnt Jacobsen Mørland ble født i 1888 i Arendal. I 1913 giftet han seg og paret fikk fem barn. Fra 1903-16 var Mørland ansatt hos skipsmegler Boe og Lund & Co. Deretter startet han og John Wilson rederiselskapet «Agdesidens Rederi». I 1919 trakk Wilson seg ut. Mørland ble eneeier og etablerte selskapet «Arnt J. Mørland». I 1927 startet han «Mørland Shipping Company», og i 1930 «Mørland Tankrederi". Mørland led store tap under andre verdenskrig. Bare motortankskipet "Fjordaas" var tilbake da krigen var over, til tross for at også det var blitt torpedert. Han ble arrestert av tyskerne i februar 1944 og ført til Arkivet i Kristiansand for avhør. Deretter satt han i Grini fangeleir til han ble løslatt 8. mai 1945 Mørland var aktiv i Arendalssamfunnet. I mange år var han medlem av bystyre og formannskap og han var stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti i Aust-Agder fra 1953 til sin død i 1957. Dessuten hadde han en rekke offentlige verv og tillitsverv i parti, organisasjoner og foreninger. Mørland donerte penger til ombygging av kirkeorgelet i Trefoldighetskirken og bidro til byggingen av Arendal Sjømannsskole på Fløyheia der første del åpnet i 1954. Han donere penger til tre glassmalerier i den norske sjømannskirken i Rotterdam. For å gi ungdom innblikk i livet til sjøs innledet flere Mørland-eide skip et samarbeid med ulike skoler. Hvert skip ble adoptert av en skole der elevene skrev til mannskapet om hjemlige forhold og mannskapet sendte tilbake glimt fra sine opplevelser i form av en skipsavis. Arnt Jacobsen Mørland var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og ridder av 1. klasse av Vasaordenen. Han var svensk visekonsul fra 1946 - 1953. Han døde i 1957.

Tore Juell

Les mer...

Relaterte artikler