August Kallevig

Av Julius Smith

Om kunstverket

August Kallevig ble født i Slaaberviga på Hisøy i 1851. Etter endt skolegang i 1870, flyttet han til London hvor han var til 1878. Han flyttet videre til Kristiania og fikk etter hvert kone og fire barn. I folketellingen fra 1900 er han registrert som grosserer bosatt i Incognitogaten bak Slottet. En grosserere kjøpte varepartier fra produsent for videresalg til detaljhandel eller storbrukere. I 1917 skjenket han 10 000 kroner til Arendals rådhusfond som skulle gå til utsmykning av festlokalene i rådhuset. August Kallevig døde i 1924.

Relaterte artikler