C. H. Sørensen

Av Carl B. Hestman (1961)

Om kunstverket

Carl Herlofsen Sørensen ble født på Torjusholmen i 1850. Han gikk på skole i Regevig på Tromøya før han gikk til sjøs som 15-åring. Han tok styrmannseksamen i 1870 og dro så til Frankrike for å lære fransk. I 1874 hadde han steget i gradene til kaptein, og han var kaptein på ulike skuter i rederiet til Emanuel Dedekam fram til 1881. Da gikk han i land og samme år ble skipsrederiet C. H. Sørensen & Sønner stiftet. Det var også i 1881 at han giftet seg med Marianne Gundersen fra Hisøy som var datter av kaptein og reder Abraham Falck Gundersen. Sørensen satt i mange år som direktør i Skibsassuranceforeningen i Arendal og i Arendal Dampskibsselskab. Ekteparet Sørensen opprettet et legat til et barnehjem på Hisøy. De ga også betydelige midler til Sanitetsforeningen i byen som kunne bygge tuberkulosehjemmet Furukollen for disse midlene. Sørensen var ridder av St. Olavs orden. Han døde i 1937.

 • Kunstner:
  Carl B. Hestman
 • Tittel: C. H. Sørensen
 • Kategori: Billedkunst
 • År 1961
 • Stil: Portrett
 • Sted Arendal gamle rådhus
 • Tilgjengelighet
  • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Carl B. Hestman

Carl B. Hestman levde fra 1932 til 2011. Han er mest kjent som marinemaler og malte for en rekke rederier.

Les mer...

Relaterte artikler