Christian Stephansen

Av Peter Nicolai Arbo (1891)

Om kunstverket

Lauritz Christian Stephansen ble født i 1801 på Tjølling prestegård ved Larvik. En av hans onkler var jernverkseier Jacob Aall. Som ung sjømann ble L. C. Stephansen ansatt hos onkelen som skipsfører for flere av skutene hans. Dette drev han med til 1832 da han gikk i land og startet handelsvirksomhet i Arendal. Han utvidet etter hvert virksomheten og ble en av de største rederne i byen. Han drev med skipsbygging på sin eiendom Strømsbonæset.

Stephansen medvirket til opprettelsen av bl.a. Arendals Skibsassuranceforening og Arendals Sjøforsikringsselskab. Han satt i bystyret i 1839 og i formannskapet i perioden 1848-61. Stephansen ble valgt inn på Stortinget i 1857, men meldte forfall. Året etter var han imidlertid å finne på Arendalsbenken, og han fikk dessuten flere statlige verv. I 1847 var han i Paris for å forhandle fram en handelsavtale med Frankrike, og han forhandlet også da Norge tok et større statslån i Hamburg. Han var aktivt med i komitéer knyttet til lovgivning til sjøs som Losloven, Sjøfartsloven og styrmannseksamen.

I 1848 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs orden for sin nidkjærhet i offentlige verv. Stephansen døde på landstedet Strømsbonæset i 1862.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler