Consul Lund

Av Wilhelm Holter

Om kunstverket

Peter Lorents Lund ble født i Arendal i 1810. Han fikk en merkantil utdannelse og oppholdt seg mye i utlandet i forbindelse med sin forretningsdrift. I 1855 etablerte han seg som skipsmegler og -reder, og i sin tid var han en av de største rederne i distriktet. Lund var konsul for Mecklenburg-Schwerin og visekonsul for Russland i Arendal. Lund var aktiv i det politiske livet i kommunen. Han satt gjentatte ganger i bystyre og formannskap. I 1879 var han ordfører. Lund var ridder av St. Olavs orden og ridder av St. Stanislausordenen. Han døde i Arendal i 1892.

Wilhelm Holter

Les mer...

Relaterte artikler