Erik Thomle

Om kunstverket

Erik Andreas Thomle ble født i Arendal i 1782. Han fikk en merkantil utdannelse i Danmark, Frankrike og England. Han giftet seg i København, og da han kom hjem ble han ansatt som bokholder på Frolands Verk. I 1815 overtok Thomle farens krambodforretning og slo seg også på korn- og trelast. Etter hvert overtok han Pusnes og bygget flere skip der. Thomle jobbet dessuten i ligningsvesenet og var medlem av skolekommisjonen som førte oppsyn med skolevesenet i byen. Thomle satt på Stortinget for Arendal i 1824, 1827-28 og 1830 og omtales da som handelsmann, skipsreder og verftseier. Da han ikke lenger satt på Stortinget flyttet han til Christiania og der døde han i 1848.

Relaterte artikler