Hanne Marie Thommesen

Av Christen Brun (1892)

Om kunstverket

Hanne Marie Dorothea Thommesen, født Aalholm, ble født i Sperrevig på Hisøy i 1809. Faren, Jens Aalholm, druknet da et av hans skip ble kapret. Hanne Marie flyttet til morens fetter, Morten Michael Kallevig og hans familie. Hun vokste opp i det Kallevigske palé, dagens gamle rådhus. I 1832 giftet hun seg med Thor Thommesen. Sammen etablerte de det som ble byens største handelshus i hennes tid. Hun overlevde mannen med 14 år og var alene om å få oppført den nye Thommesen-gården i mur etter bybrannen i 1868. Gården med adresse Kirkegaten 5 sto ferdig i 1872.

Hun er blitt omtalt som et begavet menneske med sosialt sinnelag som var raus med de som trengte hjelp. Hun døde i 1876. Portrettet ble laget i 1892 av Christen Brun etter et bilde av H. Lundgren.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler