Hans Herlofsen

Av Christen Brun

Om kunstverket

Hans Herlofsen ble født i 1729 og vokste opp i Kolbjørnsvik på Hisøya. Som voksen flyttet han til selve byen og slo seg etter hvert opp innen trelasthandel og skipsfart. Han eide bl.a. Torsbudalen og Langsæ gård som i dag er del av Kuben museum. Herlofsen hadde flere skuter som fraktet varer mellom Europa og Dansk Vestindia. Han var en av byens "elegerede" menn og svært velstående. Sammen med ektefellen Mette Herlofsen stiftet han et legat i 1802 for skolevesenet i Arendal. Han døde samme år. Portrettet er malt av Christen Brun etter en miniatyr fra 1790-årene.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler