Iver Steen Thomle

Av P.N. Arbo (1892)

Om kunstverket

Iver Steen Thomle ble født i Froland i 1812. Han studerte jus og hadde ulike stillinger i Justisdepartementet fram til han ble byfogd i Arendal i 1846. Tre år senere ble han utnevnt til amtmann (fylkesmann) i Nedenes. I 1869 ble han forflyttet til Christiania som høyesterettsdommer, og i 1876 ble han høyesterettsjustitiarius (leder av Høyesterett). Han hadde storkors av St. Olavs orden. Thomle døde i 1899. P. N. Arbos maleri er fra 1892 og laget etter et fotografi.

Relaterte artikler