Jacob G. Ebbell

(1805)

Om kunstverket

Jacob Geelmuyden Ebbell ble født i 1778 i Arendal. Han begynte å studere i København, men ble kalt hjem av faren, Joachim Ebbell. Faren var tollkasserer i Arendal og trengte sønnens hjelp. Etter å ha fungert som tollkasserer i halvannet år, etablerte Ebbell seg i stedet som forretningsmann og skipsreder.

Ebbell var blant de velstående byborgerne som skjenket midler til etableringen av Christiania Universitet i 1811. Han arvet en stor formue, men tross det tvang pengeproblemer ham til å oppgi forretningsvirksomheten og igjen slå inn på en karriere i tollvesenet. I 1833 ble han tolloverbetjent i Stavanger. Da han gikk av i 1849, flyttet han tilbake til Arendal hvor han døde i 1852.

Portrettet er en kopi etter et maleri utført av Jacob Munch i København i 1805. Kuben museum har originalen.

Relaterte artikler