Jens Svendsen

Av Julius Smith (1928)

Om kunstverket

Jens Svendsen ble født i 1843. Han tok eksamen ved Holt seminar i 1863 og de kommende ti årene var han lærer. I 1874 stiftet han avisen Agderposten i Arendal og han var avisens redaktør helt til 1919. Han var medlem av både bystyre og formannskap. Svendsen døde i 1926. Julius Smith malte portrettet to år etter Svendsens død.

Relaterte artikler