Jochum Knudsen

Av Knud Haaning

Om kunstverket

Jochum Knudsen ble født på Frolands verk i 1847. Han gikk i lære i Joseph Hammers jernvareforretning i Arendal og i 1876 startet han sin egen jernvarehandel på Langbrygga. Forretningen ble med tiden en av de største i Arendal. Knudsen satt i bystyret og var var i flere år varapreresentant til Stortinget før han i 1906 møtte som representant for Arendal og Grimstad. Han opprettet et legat til fordel for driften av barnehjemmet Nyli gård. Jochum Knudsen døde i 1928.

Knud Haaning

Les mer...

Relaterte artikler