Jens T. Thommesen d.y.

Av Tore Juell

Om kunstverket

Jens T. Thommesen ble født i 1902. I 1926 tok han juridisk embetseksamen. Etter diverse studieopphold i Frankrike, London og Oslo fikk han fast ansettelse i familiefirmaene i 1931. Han overtok etter hvert ledelsen av Rygene Smith & Thommesen og som eneste arving ble han eneinnehaver av det gamle Arendalsfirmaet T. Thommesen & Søn. Han hadde mange merkantile verv innen bank og forsikring og var også styreleder i Norsk Tremassekompani. Thommesen engasjerte seg dessuten politisk og kom tidlig inn i både bystyre og formannskap. Fra 1948 og de neste 20 årene var han ordfører i Arendal. Med bakgrunn i historisk interesse og kunnskap var han styreleder for Aust-Agder museum og arkiv, det som i dag heter Kuben. Han trakk seg som ordfører i 1968 og samme år ble han utnevnt til ridder av St. Olavs orden. Jens T. Thommesen døde i 1975.

Tore Juell

Les mer...

Relaterte artikler