Johannes Westergaard

Om kunstverket

Johannes Westergaard ble født i Arendal i 1814. Han utdannet seg til forretningsmann i Belgia og Tyskland og startet deretter som kjøpmann i hjembyen. Han fikk med tiden en betydelig virksomhet innen rederi- og trelastbransjen. Westergaard var den første rederen som hadde dampskip i sin flåte. Skipet het "Thule". Han var også den første av Arendals redere til å sette skip inn i den såkalte Kinafarten.
Westergaard satt i både formannskap og bystyre og var byens ordfører i 1862. Han døde i 1900.

  • Tittel: Johannes Westergaard
  • Kategori: Billedkunst
  • Sted Arendal gamle rådhus
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Relaterte artikler