Krigskommisær Smith

Av Christen Brun

Om kunstverket

Michael Smith ble født i Stavanger i 1775. Han ble utdannet som offiser og steg i gradene helt til han ble sjø- og krigskommisær i Stavanger i 1819. Han representerte Stavanger på Stortinget i 1818. Smith ble forflyttet til daværende Christianssand distrikt i 1835. Han bosatte seg i Arendal hvor han ble værende til 1846. Da flyttet han til Fredriksvern i Stavern. Der døde han i 1849. Christen Bruns bilde er malt etter et eldre originalt portrett.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler