Lovise Grooss Thomasson

Av Peter Nicolai Arbo (1889)

Om kunstverket

Lovise Groos ble født inn i en trelast- og skipsrederfamilie i Arendal i 1754. I 1778 giftet hun seg med Arendals rikeste arving, reder, trelasthandler og eier av landstedet Pusnes gård, Peder Thomasson. I morgengave fikk hun et landsted og eiendom på Brattekleiv på Tromøy. Stedet fikk navnet Lovisenlyst, men eksiterer ikke lenger. Ekteparet hadde sitt bypalé på Nedre Tyholmen i det som nå er kjent som Fagforeningens hus.

Lovise Grooss Thomasson skal ha vært svært driftig og dyktig på mange vis, og tok del i forretningene da ektemannen var syk i lange perioder før han døde i 1809. Ekteskapet var uten barn og hun donerte 5000 riksdaler til opprettelsen av Universitetet i Christiania i 1811. Ekteparet opprettet sammen flere store legater til veldedige formål i Arendal, bl.a. til Tromøy skole- og fattigvesen og skolevesenet i Kolbjørnsvik på Hisøy. Hun døde i oktober 1815 og ble begravet "etter kongelig dispensasjon om aftenen, med fakkellys og med usedvanlig høytidelighet".

P.N. Arbo malte dette portrett i 1889 etter en miniatyr.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler