Morten Smith-Petersen

Av August Eiebakke

Om kunstverket

Morten Smith-Petersen kom fra Grimstad hvor han ble født i 1817. Han gikk på skole i Arendal, men virket ellers i hjembyen som skipsreder, jurist og politiker. 22 år gammel var han ferdig som cand.jur. og ti år senere var han autorisert sakfører. Han overtok farens rederi i 1840-årene, og gjorde dette til det største rederiet i Grimstad og ett av de største i Norge. I 1848 kjøpte han i tillegg Hasseldalen skipsverft.

Smith-Petersen var stortingsrepresentant for Arendal og Grimstad i årene 1859-1860, 1865-1866, 1868-1869 og i 1871. Han var med å utvikle norsk sjøforsikring og å etablere Det norske Veritas i 1864. I 1868 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Han hadde også Nordstjerneordenen.

Smith-Petersen døde i 1871.

August Eiebakke

Les mer...

Relaterte artikler