Christiane Margarete Houen

Av Peter Nicolai Arbo (1892)

Om kunstverket

I 1795 ble Christiane Margarete Lund født i Farsund. Hun giftet seg med Georg Wolff Ellefsen, men han døde allerede i 1819. Hun gifte seg på nytt med Ole Houen som var lærer og senere kjøpmann i Arendal. Hun var mor til bl.a. Anton Chr. Houen som i 1891 opprettet en stiftelse til minne om moren. Han ga 200 000 kroner til bygging av et aldershjem. Først i 1955 ble Margaretestiftelsen en realitet og er i dag et kommunalt bo- og omsorgssenter med 48 plasser. Da ektemannen døde i 1852, valgte Margarete å flytte tilbake til Farsund hvor hun selv døde i 1860. P.N. Abo malte portrettet i 1892 etter et fotografi.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler