Morten M. Kallevig

Av Peter Nicolai Arbo (1891)

Om kunstverket

Morten Michael Kallevig ble født i 1772. 20 år gammel ble han kompanjong med faren i firmaet Salve Kallevig & Søn. Bare to år senere var han ene-eier av firmaet som handlet med trelast. Han tok borgerskap i 1794 som trelast- korn- og krambodhandler, og ble også skipsreder og kommisjonær. Selskapet Salve Kallevig & Søn var det største i Arendal i 1815 med 15 skip. Det drev med lisensfart til England og Irland, og emigrantsfart til USA. Han var fransk og hanseatisk visekonsul i Arendal og også havarikommisær. Kallevig hadde flere eiendommer, både i og utenfor Arendal by. Han eide bl.a. gården Kallevig (Gimle) på Hisøy samt senere Solborg og en del av Asdal. I årene 1812-15 var han byggherre for det som i dag er Arendal gamle rådhus. Bygget var Arendals første arkitekttegnede bygning og ble kalt "Det Kallevigske palé". Det er den nest største trebygningen i Norge, bare Stiftsgården i Trondheim er større. Kallevig bidro i 1811 med 10 000 riksdaler til opprettelsen av Det norske Universitet. Han døde i 1827. Maleriet av P. N Arbo er etter en miniatyr av Jens Juel.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler