Morten Smith Dedekam

Av Peter Nicolai Arbo (1890)

Om kunstverket

Morten Smith Dedekam ble født i 1793. Han tok en merkantil utdannelse i København og i England. Han startet egen forretning da han returnerte til Arendal, men byen og dens kommunale forvaltning interesserte ham mer enn forretningslivet. Han giftet seg i 1819, og sammen med ektefellen Margrethe Sophie fikk han seks barn. Bare 30 år gammel ble han valgt til en av byens "elegerede" menn. Han satt i den posisjonen helt til han ble byens første ordfører i 1837, noe han var helt til sin død i 1861. Dedekam var også svært interessert i Arendal bys historie og han skrev flere lokalhistoriske bøker. I 1832 var han med blant stifterne av Arendals Skoles offentlige Bibliotek og Museum og han ble museets første konservator. Mange av dokumentene han samlet gjennom en årrekke befinner seg i dag på Kuben museum og arkiv. Han sto for oppbyggingen av oldsaksamlingen ved museet, og i 1845 var han én av stifterne av den norske avdelingen av Det kongelige nordiske oldskriftselskab. P.N. Arbos portrett er malt etter et fotografi.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler