Niels Andreas Jensen

Av Christen Brun

Om kunstverket

Nils Andreas Jensen ble født i 1816. Han ble en av byens mange skipsredere og samtidig var han prestens medhjelper. Han døde i april 1867. Knappe tre uker før sin død opprettet han og ektefellen Elisabeth et legat til fordel for verdig trengende gamle sjøfolk. Rentene av fondet ble utbetalt hver julaften til åtte personer, fire fra Arendal og fire fra Kolbjørnsvik på Hisøy. Christen Brun malte bildet etter et fotografi.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler