Niels C. Bonnevie

Av I. Sønnichsen (1909)

Om kunstverket

Nils Cornelius Bonnevie ble født i Christiania i 1827. Etter å ha tatt juridisk embetseksamen i 1849 jobbet han i det såkalte Indredepartementet. Han ble fullmektig i 1857, og steg så i gradene inntil han ble utnevnt til amtmann (tilsvarende dagens fylkesmann) i Nedenes i 1868. Bonnevie forlot embetet i 1895. Han ble da utnevnt til stempelpapirforvalter, dvs. at han solgte skjemaer til bruk ved formalisering av kontrakter og andre juridiske handlinger. Bonnevie var kommandør av St. Olavs orden. Han døde i Kristiania i 1899.

Relaterte artikler