Ole Schrøder

Av Peter Nicolai Arbo (1892)

Om kunstverket

Ole Schrøder kom fra Tønsberg hvor han ble født i 1834. Da han var 22 år ble han cand. jur. og var deretter en tid som fullmektig hos faren som var sorenskriver (tingrettsdommer) i Holt. I 1859 ble han overrettssakfører i Arendal, en posisjon han hadde til 1884 da han ble utnevnt til byfogd. Han var også administrerende direktør i Arendal Sparebank, direktør i Arendals Sjøforsikringsselskab og formann i Arendals Dampskibsselskab. Han engasjerte seg dessuten i jernbanen.

Schrøder var en politisk engasjert person. Han var ordfører i Arendal fra 1872-1884, bare med et opphold i 1879. Han representerte Arendal og Grimstad på Stortinget fra 1877-1888 da han trakk seg på grunn av sviktende helse. Han døde i 1892.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler