Kong Oskar II

Av Peter Nicolai Arbo (1891)

Om kunstverket

Oskar Fredrik Bernadotte ble født i 1829. Hans forelde var kong Oscar I og dronning Josephine. Han var utdannet marineoffiser, men også kjent som krigshistoriker og skjønnlitterær forfatter under navnet Oscar Fredrik. I 1857 ble han gift med Sofie av Nassau og de fikk fire barn. Under navnet Oscar II var han konge av Sverige fra 1872 fram til sin død i 1907. Han var konge av Norge fra 1872 til unionsoppløsningen i 1905.
Bildet er malt av P. N. Arbo i 1891 etter et fotografi.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler