Ove Andersen

Av Julius Smith

Om kunstverket

Ove Andersen ble født i 1878. Han tok en juridisk embetseksamen og etablerte seg etter hvert som sakfører i Arendal. Andersen var svært aktiv i byens kommunale liv. I årene 1920-26 var han ordfører og han satt også på Stortinget fra 1924-26. Han ble gjenvalgt i 1927, men døde allerede året etter. Da han døde hadde han vært sorenskriver i Nedenes i noen måneder.

Relaterte artikler