Peter Herlofson

Av Christian Rummelhoff

Om kunstverket

Peter Didrik Stelling Steen Herlofson ble født i Arendal i 1777. Faren, skipsreder Hans Herlofson, sendte ham på kostskole i England, og fra 1792 var han i lære som kontorist ved N. B. Aalls trelastfirma i Porsgrunn. Åtte år senere ble Aall hans svigerfar. Peter Herlofson drev handel og skipsrederi og var en svært velstående mann. Han var "stadshauptmann" i Arendal. (Stadshauptmann var i eldre tid tittelen for sjefen for borgervæpningen i en by). I 1821 ble han valgt til Stortingsrepresentant for Arendal og han ble valgt inn i det første bystyret i 1837. I 1811 ga han 5 000 riksdaler til opprettelsen av Universitetet i Christiania. I 1804 kjøpte Herlofson Strømsbo gård og han eide også Langsæ gård. Da den svenske kronprins Oscar (senere Oscar l) giftet seg med prinsesse Josefina i 1823 var Herlofson til stede. Han døde i 1842. Portrettet er malt av Christian Rummelhoff i 1891 etter en original av Chr. Lehmann fra 1826.

Christian Rummelhoff

Les mer...

Relaterte artikler