Provst Krog

Av Peter Nicolai Arbo (1892)

Om kunstverket

Johan Ernst Gunnerus Krog ble født i Verdal i 1765. Han studerte teologi og ble kateket og senere prest i København. I 1794 ble han utnevnt til sogneprest i Arendal. Han hadde stillingen helt til sin død i 1837 og var samtidig prost i Østre og Vestre Nedenes prosti. Han og hans første ektefelle fikk ni barn sammen før hun døde, sannsynligvis i barselseng. Han fik ytterlige fire barn med sin hustru nummer to. Bildet ble malt av P. N. Arbo i 1892 etter en miniatyr som finnes på Kuben museum.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler