Statsraadinde Lange

Av Peter Nicolai Arbo (1890)

Om kunstverket

Anne Nicoline Lange ble født på Nes verk i 1800. Foreldrene var jernverkseier Jacob Aall og hans kone Louise. 28 år gammel giftet hun seg med en overlærer i Arendal, Otto Vincent Lange. Han ble med tiden statsråd og de flyttet til Christiania. Anne Nicoline flyttet tilbake til Arendal da mannen døde i 1870. Ekteparet stiftet to legater, ett for fattige barn og ett for trengende tjenestefolk i Arendal og omegn. Hun døde i 1886. Maleriet er malt etter et fotografi.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler