Stian W. Erichsen

Av Tore Juell

Om kunstverket

Stian Werner Erichsen ble født i Tvedestrand i 1905. Han studerte medisin og utdannet seg til hudspesialist. Fra 1931 drev han legepraksis i Arendal og i årene 1950 - 72 var han skolelege. Han var også lege ved St. Franciskus Hospital (dagens St. Franciskus skole) fra 1935 - 73. Han spilte en aktiv rolle i opprettelsen av Arendal sykehjem og ble senere formann i styret. Han var formann i Aust-Agder Lægeforening i en årrekke og var medlem /formann i flere foreninger og nemder. Erichsen satt i Arendal bystyre fra 1951 og var medlem av formannskapet fra 1955. Han var varaordfører fra 1959 - 66 og ordfører fra 1967 - 70. Han fikk Kongens fortjenestemedalje i gull. Erichsen døde i 1992.

Tore Juell

Les mer...

Relaterte artikler