Søren A. Dedekam

Om kunstverket

Søren Anders Dedekam ble født i 1804 som eldste sønn av Anders Dedekam og Anna Sophie Charisius. Han var trelasthandler og skipsreder i Arendal. Dedekam var nederlandsk konsul, satt i bystyret og hadde en rekke andre verv.

Sammen med hustruen, Antoinette, opprettet han i 1867 et legat på 3000 specidaler til fordel for "Enker av borgerlig Stand, til svage eller eldre ugifte Døtre av Borgere eller Embedsmænd og til andre Kvinder under lignende tilvante Livsforhold - alle af Arendals By."

I 1898 døde Søren A. Dedekam.

  • Tittel: Søren A. Dedekam
  • Kategori: Billedkunst
  • Stil: Portrett
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Arendal gamle rådhus
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Relaterte artikler