Thor Thommesen d.e.

Av Christen Brun (1892)

Om kunstverket

Thor Thommesen ble født på Musli gård i Hedmark i 1797. Som 18-åring kom han til Arendal og begynte i handelshuset Fürst. Der steg han i gradene før han i 1832 etablerte sitt eget firma T. Thommesen (senere T. Thommesen & Søn). Han startet med krambod-, trelast- og kornhandel, men alt i 1834 utvidet han til rederivirksomhet og senere skipsbygging. Da han døde i 1867 ble virksomhetene videreført og utvidet av sønnen Jens T. Thommesen og svigersønnen Julius M. Smith.

Portrettet er malt 25 år etter Thommesens død etter et maleri av H. Lindgren.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler