Thorvald C. Christensen

Av Peter Nicolai Arbo

Om kunstverket

Thorvald Christian Christensen ble født i Stavanger i 1833. Han tok juridisk embetseksamen og ble ansatt i Finansdepartementet fra 1857. I 1875 fikk Christensen tilbud om å bli dommer ved den internasjonale domstolen i Egypt. Han takket nei til det, og i 1881 ble Christensen utnevnt til tollinspektør i Arendal. I 1884 ble han valgt inn i formannskapet, fra 1885-1896 var han ordfører i Arendal. I årene 1888 - 1891 var han Stortingsrepresentant for Arendal og Grimstad. I tillegg satt han i flere nøkkelposisjoner innen byens handels- og næringsliv. Han var en tid kammerherre ved kong Oscar ll's hoff.

Christensen var blant Norges første amatørfotografer, og allerede i 1863/64 tok han bilder av hjembyen. Det var også Christensen som tok initiativet til portrettsamlingen i Arendal gamle rådhus.

På portrettet bærer han flere ordener, og han hadde mange av dem. I 1867 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden, og til kommandør av 2. klasse i 1895. Han var dessuten ridder av Vasaordenen, kommandør 2. klasse av den tyske Zähringerløvens orden og ridder av den franske Æreslegionen.

Han døde i 1913.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler