Tollef Omholt

Av Christen Brun

Om kunstverket

Tollef Omholt ble født i Arendal i 1818. Han var trelasthandler og skipsreder. Omholt var ordfører i byen fra 1863-70, en turbulent periode i Arendals historie. I 1863 brant 73 hus ned, og i 1868 brant ytterligere 94. Mot slutten av 1870-tallet gjorde dårlige konjunkturer at han avviklet forretningsvirksomheten. Rundt ti år senere forlot Omholt Arendal og bosatte seg i Kristiania hvor han døde i 1893. Portrettet er malt etter et fotografi.

På Tromøya har han fått oppkalt en gate etter seg, Tollef Omholts vei.

Christen Brun

Les mer...

Relaterte artikler