Wilhelm Foss

Av Peter Nicolai Arbo (1890)

Om kunstverket

Wilhelm Foss ble født i Arendal i 1816. Han etablerte seg som handelsmann, men i 1863 solgte han forretningen sin og satset som skipsreder. Det viste seg å bli et lønnsomt bytte, og Foss ble en svært velstående mann. Han deltok ivrig i kommunens liv og virke og var etter hvert innom de fleste tillitsverv som fantes i kommunen. Han var både forlikskommisær og overformynder. I 1861 ble han ordfører, men frasa seg vervet året etter. Han var også vararepresentant til Stortinget.

Wilhelm Foss eide og bodde i det Gamle politikammeret i Nedre Tyholmsvei 2. Bildet er malt etter et fotografi i 1890. Da var det gått 14 år siden Foss døde, i 1876.

Peter Nicolai Arbo

Les mer...

Relaterte artikler