Kaffebæreren

Av Arne Vinje Gunnerud (1989)

Om kunstverket

I 1991 var grossistfirmaet O.G. Ottersland 100 år og denne skulpturen var en del av en større utsmykning som skulle vise firmaets historie. "Kaffebæreren" viser det fysisk tunge arbeidet som før truckenes tid var en forutsetning for all omsetning av varer, og er en hyllest til de gamle lagerarbeiderne i firmaet. Skulpturen sto tidligere på Stoa, men ble flyttet til Otterslandsgården på Tyholmen i 2016. Her hadde firmaet engroslager og kaffebrenneri fra 1954 til 1965.

Kilde: Anne Marie Falck: Skulptur i Arendal, 2004

Arne Vinje Gunnerud

Les mer...

Relaterte artikler