Norske anskuelsesbilleder

Av Lisbeth Bergh

Om kunstverket

En av de mest kjente norske plansjekunstnerne er Lisbeth Bergh (1861-1927) med sine anskuelsesplansjer. Bergh utga en rekke billedbøker for barn som hun skrev og illustrerte selv. Hun underviste også som tegnelærerinne ved Frøken Bonnevies Pikeskole. Skolen trengte plansjemateriale som fremstilte norske næringsveier med et spesifikt norsk preg. Bergh lagde i 1902 en serie på seks plansjer: Vaar, Sommer, Høst, En fjelldal, En sæter og Interiør fra en Bondestue. Mellom 1912 og 1913 kom flere plansjer: Fra Kristiania havn, Et Torv, En vestlandsfjord, Fra Skjærgaarden, Makrelfiske, Tømmerhugst og Tømmerkjøring.

Kilde: Oslo skolemuseum

  • Kunstner:
  • Tittel: Norske anskuelsesbilleder
  • Kategori: Annet
  • Størrelse B: 94cm H: 71cm
  • Sted Rykene skole
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Lisbeth Bergh

Les mer...

Relaterte artikler