S/S Christine

Av Arne Vinje Gunnerud (1991)

Om kunstverket

Skulpturen var Arendal kommunes kulturpris i årene 1997-2006.

Arne Vinje Gunnerud

Les mer...

Relaterte artikler